اگر گرگ گلشیری زن را از همسرش می گیرد و با خود می برد (جسد زن در جست وجوی ده واری هم پیدا نمی شود) گرگ های وفی بهانه یک پیوند عاطفی احتمالی اند. گرگ هوشنگ گلشیری پنج صفر

ادامه مطلب

اما داستان از کاستی هایی هم رنج می برد کاستی هایی که در داستان گرگ های فریبا وفی (در راه ویلا نشر چشمه) اگرچه از جنسی دیگرند اما خود را کمی عمیق تر و برجسته تر می نمایانند. تحلیل داستانها پنج صفر

ادامه مطلب

از گرگ ها هم انگار حرف زدیم و من برایش تعریف کردم که گاهی که گرگ ها خیلی گرسنه می شوند حلقه وار می نشینند و به هم خیره می شوند یک ساعت دو ساعت یعنی آنقدر که یکی از ضعف بغلتد آن وقت حمله می کنند و می خورندش . داستان ایران هوشنگ گلشیری

ادامه مطلب
فروشگاه
برترین ها
موضوعات
برچسب ها